cuộc biểu tình đồi tăng lương Verdi sẽ diễn ra tại phi trường Tegel và Schoenefeld

Ngày 7 – 1, vận hành của 2 sân bay ở Berlin -Đức có rủi ro gián đoạn, ảnh hưởng tới hàng trăm hành khách do nhân viên an ninh đã tiến hành đình công định hướng gây sức ép  đối với giới chủ đầu tư về tiền công. Xem thêm:noithatvhome.net Theo như được biết cuộc đình công theo như lời kêu gọi của Nghiệp đoàn Verdi sẽ diễn ra tại phi trường Tegel và Đọc tiếp…